2003

Aktualiteter på psykomotorikens område
Psykomotoriska aktiviteter
Av Inger Johansson, Växjö, och Britt-Marie Nilsson, Hultsfred

Vid en kurs, Rörelsens betydelse för barn i behov av särskilt stöd, som ägde rum på Växjö universitet den 7-9 augusti 2002 var en av föreläsarna Herrn Klaus Miedzinski från Hannover Universität. Klaus Miedzinski träffade jag första gången vid världs-kongressen i psykomotorik i Strasbourg. De flesta av svenska deltagarna var på en workshop som han hade. Vi upplevde alla en mycket trevlig eftermiddag. Vid planeringen av kursen i Växjö var valet av Klaus inte svårt. Klaus är psykomotoriker och har arbetat på universitetet i Hannover. Klaus har samarbetat med Dr. Eggert som räknas som Kiphards efterträdare. Han har även arbetat med psykomotorik i förskolan. Klaus är sedan ett år pensionär. Han berättade att som anställd vid universitetet blir man tidigt pensionär med full lön för att kunna skriva litteratur utifrån den kunskap och erfarenhet man skaffat sig under sin tjänstgöring. Det är fantastiskt!

Nedanstående anteckningar är huvudsakligen gjorda av Britt-Marie.

Jag ska kortfattat beskriva några av aktiviteterna han delgav deltagarna i augusti. Först gjorde han aktiviteter där vi inte använde något speciellt psykomotoriskt material. Den första aktiviteten innebar att vi skulle använda linjerna i salen, där varje färg betydde olika sätt att röra sig.

Blå linje - rörelse som uttrycker glädje

Svart linje - rörelse som uttrycker sorg eller att vara ledsen

Röd linje - rörelse som är snabb, har fart

Vit linje - rörelse som är trötta, långsamma

Vi fick välja vilka linjer vi skulle gå på men vi skulle röra oss mellan linjerna och variera rörelserna därefter.

Fortsättning > >