2004

Föreningen har under våren genomfört två studiedagar inom området praktisk psykomotorik. Dessa dagar ägde rum i Växjö den1 februari och i Stockholm den 22 mars. Både i Växjö och i Stockholm var dagarna välbesökta. Det blev två mycket lyckade dagar med rörelseglädje och ett bra tempo över dagarna. Inger Johansson, Mimmi Alburg och Gun Ståhl föreläste tillsammans i Växjö och i Stockholm ansvarade Inger ensam för innehållet. Efter dessa dagar har det kommit till vår kännedom att många av deltagarna gick hem med mycket inspiration och påbörjat psykomotoriskt arbete på sina skolor.

Många av deltagarna önskade en fortsättning på temat Vad och Hur ska vi observera. Ett uppdrag som vi skickar vidare till kommande styrelse.

Studiedagens tema var Gympa-Teman som är ett nyproducerat häfte av Mimmi Alburg och Gun Ståhl på Svenska Gymnastikförbundet.

Här följer en sammanfattning av studiedagen den 22 mars.

Inledning av dagen var en lektion där jag gjorde en snabb repetition av psykomotorikens teorier samt pedagogik. En mycket kort genomgång av observation hann vi med innan det var dags för den medhavda lunchen. Eftermiddagen var praktisk där jag presenterade 3 teman ur boken nämligen: Kroppen/Jag, Vinter samt Matcirkeln.

Dessa program prövades för att sedan diskuteras i smågrupper hur vi kunde koppla dessa teman till Kiphards teorier. Vi diskuterade bl.a. om barns initiativ, fantasi samt om den sociala utvecklingen där Kiphard menar att något tävlingsmoment är väsentligt för utveckling av den sociala kompetensen. Hur stämmer detta med Lpo-94 och dess innehåll där tävlingsmomentet ska tonas ned. Jag upplevde att diskussionerna var mycket givande och där många fick mer kännedom om Kiphards teorier. Här följer en kort presentation av vad vi gjorde under de olika teman:

Fortsättning > >