2009

Vårens studiedagar ägde rum den 18/4 2009, GIH i Stockholm
och 21/4 2009, Växjö universitet