Europeiska förbundet

Europeiska förbundet för Psykomotorik EFP

Sverige är medlem i EFP sedan 1996. Som medlemsland har man en representant/delegat i presidiet som är huvudorganet i EFP. Sveriges representant är Birthe Strandberg.

Presidiet har bildat tre kommissioner som ansvarar för de olika ländernas utveckling inom utbildning, forskning samt för yrkesverksamma. Sverige medverkar inom utbildningsområdet men har för närvarande ingen representant.

Presidiet samt kommissionerna har möte en gång per år. Kommissionernas möte äger alltid rum i samband med den årliga studentakademin som anordnas varje år. EFP anordnar vart fjärde år i samarbete med olika länder en kongress där de olika länderna bidrar med föreläsningar och workshops.

För att läsa rapporten från EFP kongressen i Barcelona 2013, klicka här

För att läsa rapporten från EFP:s delegationsmöte i september 2013, klicka här

Mer info om EFP och kommande aktiviteter klicka här

Info från våra tidigare representanter klicka här