Europeiska förbundet

Information från EfP, kommissionsmöte i Zwolle/NL

Barbara Schwanhäusser

Inom det Europeiska Forumet Psykomotorik finns som tidigare beskrivits tre kommissioner – yrkesfrågor, forskning och utbildning.

Inger Johansson representerar Sverige i EfP. Barbara Schwanhäusser deltar i kommissionen ”utbildning”. För vidare information kan man gå in på EfP´s hemsida: www.psykomotorik.se

I slutet av april i år träffades kommissionerna och presidiet i Zwolle vid olika arbetsmöten. Samtidigt organiserades en studentakademi för omkring 250 psykomotorikstudenter från olika länder. Syftet med akademin var att besöka institutioner och arbetsplatser med yrkesverksamma psykomotoriker och delta i inspirerande föreläsningar och workshops. Dessutom verkade studenterna ha väldigt roligt tillsammans. En av organisatörerna frågade mig varför inga svenska studenter kom till Zwolle?

Jag vill redan nu göra reklam för nästa års studentakademi i Köpenhamn som går av stapeln den 29/3-2/4 2006. Det är möjligt att anmäla sig till studentakademin även om man inte går en yrkesutbildning.

Utbildningskommissionen har tidigare arbetat med en europeisk läroplan för psykomotorik. Arbetet med läroplanen är i princip avslutat. Det gäller nu att hjälpa de olika länderna med strategier hur man kan få igång en yrkesutbildning. Det är som ni anar en lång process…

På mötet i Zwolle arbetade vi i utbildningskommissionen med en så kallad ”expertlista”, eller rättare sagt en databas med psykomotoriker från alla europeiska länder som har specialistkunskap inom psykomotoriken och en gedigen bakgrund inom utbildningen. Meriterande är t.ex. en gedigen praxisbakgrund, egen forskning och/eller publikation av facklitteratur.

Databasen ska ge de olika länderna information och möjlighet att bjuda in erfarna psykomotoriker som kan komplimentera undervisningen i respektive land med sin kunskap.

Arbetet kring databasen fortsätter.