Länkar

UR-Play om vikten av rörelse för elevers utveckling:
http://urplay.se/program/195103-ur-samtiden-pulstraning-och-inlarning-mer-energi-i-skolan

http://urplay.se/program/195104-ur-samtiden-pulstraning-och-inlarning-trana-for-din-hjarna


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
www.spsm.se

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
www.hh.se/snafa

Varsam
www.varsam.se

Europeiskt forum för Psykomotorik (EFP)
http://psychomot.org/