Bli medlem

För att bli medlem i föreningen betalar du in 200 kronor på plusgirokonto 1770460-2, där du uppger ditt namn, adress, e-postadress samt eventuell verksamhet.

Som medlem i Forum för Psykomotorik får du inbjudan till fortbildning med reducerad kostnad, samt föreningsbladet 2 gånger per år.

För mer information, kontakta kassören Birthe Strandberg via e-post: birthestrandberg@yahoo.se