Om Psykomotorik
Psykomotorik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde, som handlar om människans utveckling, tillgänglighet och delaktighet. Detta i samspel med sin fysiska och sociala miljö. Psykomotorik är präglat av en helhetssyn på människan där rörelsen är i centrum. Genom lustfyllda aktiviteter skapas fantasi och kreativitet.

Psykomotoriska brister kan uppstå när motoriska och eller perceptuella funktioner inte fungerar. Psykomotoriskt förhållningssätt och pedagogiska modell överensstämmer med läroplanens mål. I den pedagogiska miljön skapas utmaningar och förutsättningar där individen överträffar förväntningar. Föreningens syfte är att sprida psykomotorikens pedagogik och förhållningssätt till personal inom förskola, skola och universitet/högskola samt andra intresserade inom utbildning och omsorg. FfP:s mål är att utveckla de psykomotoriska teorierna och dess pedagogiska tillämpning och skapa ett internationellt samarbete för utbyte av kunskaper, erfarenheter och forskning.

Vi kan erbjuda: