Styrelsen

Ordförande
Kirsti Feldtman
Specialpedagog / handledare Stockholm
kirsti_feldtman@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------
Sekreterare
Louise Henriques
Idrottslärare
louise.henriques@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------
Kassör
Birthe Strandberg
Idrottslärare Åkersberga
birthestrandberg@yahoo.se
-------------------------------------------------------------------------------
Ledamot
Inger Johansson
f.d Universitetsadjunkt Växjö
inger@lyckansberg.net
-------------------------------------------------------------------------------
Ledamot
Susanne Grundberg
Idrottslärare Enebyberg
susannegrundberg@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------
Ledamot
Maria Ivarsson
Förskolelärare/grundlärare, förskolechef Montessori förskola
marivars@hotmail.com


Fortsättning på nästa sida